PARAMA

Asociacija “Šiuolaikinio Meno Asociacija” sėkmingai įgyvendino projektą „Menų inkubatoriaus Vilniuje sukūrimas“, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą. Projekto vertė – 6 047 688,96 Lt, iš kurių 5 745 304,51 Lt sudaro paramos lėšos.

Projekto tikslas – Sukurti vietinės bendruomenės ir miesto svečių traukos centrą, skatinant profesionalų meno prieinamumą visuomenei, kultūrinį laisvalaikio leidimą, aktyvų bendruomenės dalyvavimą kultūriniame gyvenime.

Projekto metu buvo įkurtas menų inkubatorius, kurio pagrindinis veiklos tikslas – naudojantis turima infrastruktūra sutelkti įvairių sričių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus plėtojančius asmenis vienoje erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą verslą, plėtoti su menu susijusius verslus, skatinti bendruomenę aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime.

Meno inkubatorius sudarys sąlygas jauniems ir gabiems menininkams tapti sėkmingais verslininkais ir sėkmingais menininkais. Menininkams lengvatinėmis sąlygomis bus suteiktos verslo ir meninių įgūdžių tobulinimui būtinos erdvės ir laikas, jų darbai bus pristatomi naujose galerijose.