11 May Abri de Swardt & Yan Xing – The Difficulty of Saying I Rupert x Pakrantė

For Lithuanian please scroll down/

Rupert and Pakrantė are pleased to invite all to ‘The Difficulty of Saying I’, a showcase of films by current Rupert residents, artists Abri de Swardt and Yan Xing. Rupert will be screening two selected works by the artists: ‘Ridder Thirst’ (2015-2018) by Abri de Swardt and ‘Across the River and into the Trees’ (2016) by Yan Xing. The showcase will take place from the 10th of May until 14th of May at Rupert (Pakrantė, Vaidilutės str. 79) at selected screening times listed below and by appointment. The showcase is part of the Rupert residency programme, video works will be screened in English or with English subtitles. Total runtime: 39 minutes. Entrance is free and open to public.

SCREENING TIMES:
May 10th hourly from 10am to 5pm
May 11th hourly from 10am to 4pm
May 14th hourly from 10am to 5pm

For screenings by appointment, please contact us: info@rupert.lt or +370 6 8254930

‘The Difficulty of Saying I’ looks at how artists Abri de Swardt and Yan Xing employ narrative, fiction and malleability of the supposedly factual, neutral or natural through their video work to re-tell, or in Abri de Swardt’s words ‘unwrite’, stories that have previously been told and seen in literature and historiography. For Yan Xing, his film documents a performance retelling Boccaccio’s The Decameron & Pasolini’s film adaptation of the story, while Abri de Swardt reworks the German-Namibian photographer Alice Mertens’ ethnographic photo-books from 1960s and 70s. Both artists deploy diverging, distinct techniques that twist and complicate images in order to create fictive spaces truer than fact.

In ‘Ridder Thirst’ the impartial and composed figure of the narrator and his tale of how the Shadow Prince and his Battalion of Shades ‘rolls up’ and ‘buries’ the First River, becomes more and more brutalised as the video progresses. This searing, exhaustive articulation – deemed by De Swardt as a ‘sunstroke of voice’ – is punctuated by motion-tracked collaged inserts, and eventually taken over by a flutist, a brown pied-piper figure looking down on the town and river softly playing ‘Roxanne’ by The Police. Abri de Swardt’s ‘wet’ approach to the complexity of South Africa’s political and sexual history amidst the continued actions of Fallism (the collective term for several social movements, such as #RhodesMustFall#FeesMustFalland #OpenStellenbosch initiated at tertiary institutions in 2015), disrupts the canons of documentary photography and essay film which portray history through ‘straight’ teleological time – always progressing, converging into truth.

Yan Xing’s work, on first glance, lends itself to be looked at as a candid documentation of a heated argument that 7 male Italian students had while unsuccessfully trying to collectively rework Pasolini’s film interpretation of The Decameron. With no markings of post-factum editing apparent, Yan Xing habitually makes himself invisible as the director and narrator. In fact, this is a fiction and carefully set-up performance piece that melts layers upon layers of psychological drama, sexual tension, fluidity of personal identity and political incongruities to be found not only in Boccaccio’s and Pasolini’s The Decameron or Hemingway’s Across The River and Into The Trees but also in the performers’ own stories.

Riverbanks appear in both works as sites for collective activity and meaning-making (or story-telling), with both Yan Xing and Abri de Swardt enlisting art students as characters, displacing the procedures of the studio, and the university at large, elsewhere.

More info: http://rupert.lt/en/abri-de-swardt-yan-xing-the-difficulty-of-saying-i/

This event and Rupert Residencies programme is kindly supported by Lietuvos kultūros taryba and Pakrantė.

/

Rupert ir Pakrantėmaloniai kviečia į rezidentų, menininkų Abri de Swardt ir Yan Xing filmų pristatymą „Nelengva ištarti aš“ (angl. k. The Difficulty of Saying I). Rupert rodys du menininkų darbus: Abri de Swardt „Raitelio troškulys“ (orig. k. „Ridder Thirst“) (2015-2018 m.) ir Yan Xing „Anapus upės, medžių ūksmėje“ (angl. k. „Across the River and into the Trees“). Filmų peržiūros vyks Rupert (Pakrantė, Vaidilutės g. 79), laikais, nurodytais žemiau arba iš anksto susitarus. Filmai bus rodomi angliškai arba su subtitrais anglų kalba. Programos trukmė 39 minutės, įėjimas nemokamas ir atviras.

PERŽIŪRŲ DATOS IR LAIKAI:
Gegužės 10 d. kas valandą nuo 10:00 iki 17:00.
Gegužės 11 d. kas valandą nuo 10:00 iki 16:00.
Gegužės 14 d. kas valandą nuo 10:00 iki 17:00.

Dėl papildomų peržiūrų susitarti iš anksto galite susisiekę su mumis: info@rupert.lt arba +370 6 8254930

Nelengva ištarti aš atkreipia dėmesį į tai, kaip menininkai Abri de Swardt ir Yan Xing savo filmuose naudojasi pasakojimu, prasimanymu ir neva faktiška, neutralia ir natūralia medžiaga siekdami perpasakoti, arba, Abri de Swardt žodžiais, (ne)perrašyti istorijų, kurios anksčiau buvo išsakytos ir pamatytos grožinėje literatūroje, kine ir istoriografijoje. Yan Xing filmas dokumentuoja performansą, nurodantį į Dž. Bokačo Dekameroną ir vėliau sekusią Pasolini režisuotą jo adaptaciją kine. Abri de Swardt perkuria vokietės-namibės fotografės Alice Mertens etnografiškas fotografijų knygas, išleistas septintajame ir aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose. Abu menininkai išsiskiriančiomis technikomis verčia suabejoti užfiksuoto vaizdo paprastumu, kurdami pramanytas erdves, kurios virsta tikresnėmis už faktą.

„Raitelio troškulyje“ nešališka ir santūri pasakotojo figūra, sekanti pasaką apie šešėlių princą ir jo šešėlių batalioną, „suvyniojusį“ ir „paskandinusį“ pirmąją upę, laikui bėgant niršta vis labiau. Pasakotojo svilinančius, sekinančius žodžius, de Swardt teigimu, tarsi „balsu ištartus saulės smūgius“, pabrėžia judesius sekantys koliažai. Visą tai išnyksta su juodaodžio fleitininko švelniai atliekama The Police daina „Roxanne“ nuo aukštikalnės žvelgiant į miestą. Abri De Swardt „drėgnas“ Pietų Afrikos Respublikos politikos ir seksualumo istorijos tyrimas vyko tuo pačiu metu kai #RhodesMustfall (lt. „C. Rhodes turi kristi“, #FeesMustFall (lt. „Studijų įmokos turi kristi“) ir #OpenStellenbosch (lt. Atverkime Stellenbosch universitetą“) socialiniai judėjimai įgavo pagreitį 2015-aisiais. Šis kūrinys ardo dokumentinės fotografijos ir video esės kanonus, pagal kuriuos istorija dažniausiai vaizduojama kaip „tiesus“ teleologinis laikas, visada judantis link progreso ir tiesos.

Iš pirmo žvilgsnio, Yan Xing kūrinys – tiesiog dokumentaciją septynių italų studentų aršaus ginčo dėl nesugebėjimo sėkmingai kartu interpretuoti ir perkurti Pasolinio Dekameroną. Neaptinkant jokių montažo ženklų, Yan Xing paslepia save kaip režisierių ir pasakotoją. Tačiau, tai ką matome yra fikcija ir kruopščiai paruoštas tik vieną kartą įvykęs performansas, kuriuo menininkas tarpusavyje supina psichologinės dramos, seksualinės įtampos, asmeninės tapatybės nestabilumo ir nuorodų į klasikines tragedijas ir komedijas klodus. Tai nuoroda ne tik į Hemingvėjaus Anapus Upės, Medžių Ūksmėje ar Bokačo ir Pasolinio Dekameronus, bet ir į pačių studentų istorijas ir tarpasmenines įtampas, kurias jie atskleidžia menininkui prieš pradedant filmuoti.

Abiejų menininkų darbuose upė tampa prasmės kūrimo ir kolektyvinio veiksmo vieta, o studentai – veikėjai, atitrūkę nuo įprastų studijinės praktikos ir universiteto procedūrų.

Daugiau informacijos: http://rupert.lt/lt/abri-de-swardt-yan-xing-the-difficulty-of-saying-i/

Renginį bei Rupert rezidencijų programą remia Lietuvos kultūros taryba ir kūrybinių industrijų centras Pakrantė.

Read More

11 May Hush-hush island | Auksė Miliukaitė | Pakrantė x Rooster gallery

Pakrantė and The Rooster Gallery is pleased to announce the exhibition ‘Hush-hush Island’ by Aukse Miliukaite. Lithuanian painter of the young generation will present her latest work and artistic research. The exhibition will be held June 1–15 at Pakrantė, The Centre for Creative Industries. Exhibition opening Friday 1 June at 6.30 pm.
The source of artistic inspirations for the painter is culture and its history, and her creative method is based on the appropriation, reproduction and postproduction of images. Her paintings, which the artist describes as narratives reminiscent of the dreams of an individual spoiled by culture, are constructed by combining historical art, contemporary art quotes, elements of pop culture and details of her own autobiography. She replicates, crops and transforms the borrowed elements of paintings, arranges them into new semantic combinations and tells new stories of her own.
In her newest works Miliukaitė develops her personal mythology of painting as an island. Hush-hush Island is an idyllic place created from fragments of various works of art, cinematography, literature and music, and inhabited by well-familiar and anonymous characters. It becomes a kind of shelter for the artist, where she transports herself while painting. This island does not have geographical coordinates, it cannot be defined by physical parameters and manifests itself in various shapes: as an exotic island, an oasis (or merely its mirage), or as a nostalgic resort. Her vision combines the ideas of the island of Utopia described by Thomas More and the ocean that covers the planet in Stanisław Lem’s ‘Solaris’, producing and reproducing images. Like an art tourist hungry for new visual experiences and strangest stories, and never having enough of them, the artist takes herself on a creative field trip to explore the island. She takes the viewers with her and helps them create their own idyll of a hush-hush island. Or leads them astray in this enthralling and colourful labyrinth of images.

AUKSĖ MILIUKAITĖ (b. 1990) studied at the University of the Arts in London and in 2017 graduated from her painting studies (MA) at the Vilnius Academy of Arts. She has held several solo shows and is an active participant of group exhibitions, artistic projects, workshops and plain-air sessions. She was a finalist of Young Painter‘s Prize competition (2016, 2017) and received honourable mention (2017). Her paintings have become part of the collections of Lewben Art Foundation and Mo Museum (Modern Art Centre) in Vilnius.

Curators / Kuratorės: Juste Auguste, Jurgita Juospaityte Bitiniene
Design / Dizainas: Marek Voida
Aukse Miliukaite received the individual grant from Lietuvos kultūros taryba
_________________________________

Pakrantė ir The Rooster Gallery kviečia į Auksės Miliukaitės personalinę parodą „Hush-hush Island“. Joje jaunosios kartos tapytoja pristatys savo naujausius kūrinius ir meninius tyrimus. Paroda vyks birželio 1–15 d. kūrybinių industrijų centre Pakrantė. Parodos atidarymas birželio 1 d., penktadienį, 18.30 val.
Auksės Miliukaitės kūrybinių inspiracijų šaltinis – kultūra ir jos istorija, o kūrybinis metodas grindžiamas vaizdų apropriacija, reprodukcija ir postprodukcija. Jos paveikslai, anot pačios menininkės, kultūros sugadinto žmogaus sapnus primenantys pasakojimai, konstruojami jungiant istorinę dailę, šiuolaikinio meno citatas, populiariosios kultūros elementus ir savo pačios autobiografijos detales. Ji tiražuoja, kadruoja, transformuoja pasiskolintus paveikslų elementus ir iš jų dėlioja naujus reikšminius darinius ir pasakoja savo naujas istorijas.
Naujausiuose kūriniuose Miliukaitė vysto asmenišką tapybos kaip salos mitologiją. Hush-hush Island (liet. „slapta sala“) – idiliška vieta, sukurta iš įvairių dailės, kinematografijos, literatūros, muzikos kūrinių fragmentų ir apgyvendinta gerai pažįstamų bei anoniminių personažų. Ji tampa savotišku menininkės prieglobsčiu, kur ji nusikelia tapydama. Ši sala neturi geografinių koordinačių, ji yra neapibrėžiama fiziniais dydžiais ir reiškiasi įvairiais pavidalais: kaip egzotiška sala, oazė (ar tik jos miražas), kaip nostalgiškas kurortas. Jos vizijoje jungiasi Thomas‘o More‘o aprašytos Utopijos salos ir Stanisławo Lemo „Soliaryje“ planetą dengiančio okeano, čia produkuojančio ir reprodukuojančio vaizdus, idėjos. Tarsi naujų vizualinių potyrių ir keisčiausių istorijų alkstantis ir vis nepasisotinantis meno turistas menininkė leidžiasi į kūrybines salą tyrinėjančias ekspedicijas. Kartu vedasi ir žiūrovą ir padeda susikurti jam savą slaptos salos idilę. Arba paklaidina jį įtraukiančiame, spalvingame atvaizdų labirinte.

AUKSĖ MILIUKAITĖ (g. 1990) studijavo Londono menų universitete, 2017 m. baigė tapybos magistrantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje. Surengė personalinių parodų, aktyvi grupinių parodų, meno projektų, dirbtuvių, plenerų dalyvė. 2016 ir 2017 m. tapo konkurso „Jaunojo tapytojo prizas“ finalininke, 2017 m. pelnė ir specialų konkurso komisijos paminėjimą. Tapytojos kūriniai yra įtraukti į „Lewben Art Foundation“ ir Mo Muziejaus rinkinius.

Read More

19 Apr Agnės Kuzmickaitės kūryba Pakrantės galerijoje |

Balandžio 5-osios vakarą daktaro laipsnį turinti kūrėja Agnė Kuzmickaitė mados gerbėjus pakvietė į kūrybinių industrijų centrą „Pakrantė“ Vilniuje. Čia ji pristatė nematytą 2018 / 2019 metų prêt-à-porter drabužių kolekcija. 

Renginio metu, mada susijungė su Pakrantės gamta. Erdvę puošė specialiai šiam renginiui kurtos meno instaliacijos bei A. Kuzmickaitės kūrybą pamatyti susirinkę spalvingi renginio svečiai.

 

Džiaugiamės, kai kūryba atneša pavasarį į mūsų erdves!

 

Skaityti :

https://www.zmones.lt/naujiena/aktualu/dizainere-agne-kuzmickaite-pristato-2018-2019-metu-pret-a-porter-kolekcija-stebekite-tiesiogine-transliacija-1102-773924#_ 

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/mada/naujausioje-a-kuzmickaites-kolekcijoje-vasaros-saulelydziai-ir-trimaciai-drugeliai-1032-951768

 

Nuotraukos : Vincas Alesius

Lokacija : Kūrybinių industrijų centras Pakrantė.

Read More

18 Apr Open house 2018 x Pakrantė |

OPEN HOUSE VILNIUS 2018 | PAKRANTĖ

Su pavasariu, kartu grįžta ir kasmetinis Open House Vilnius. Balandžio 28, 29 dienomis Pakrantės kūrybos centras atvers duris pasivaikščiojimams ir susipažinimams su Nacionalinės premijos laureato Andriaus Ambraso komandos kūriniu – Kūrybinių industrijų centru Pakrantė.

Antrąjame Valakampių paplūdimyje, vietoje buvusios parduotuvės, natūralų miško gyvenimą gyvena kūrybinių industrijų centras. Kurortinė aplinka ir kūrybos paslaptingumas – buvo pagrindinės inspiracijos. Medžio apdaila vizualiai maskuoja pastatą pušyne, o vienintelė anga akliname pagrindiniame fasade masina lankytoją tarsi pro rakto skylutę pažvelgti į kūrėjų pasaulį.

Pakrantė – globoja apie 100 kūrybinių industrijų atstovų ir menininkų, rengia parodas ir kitus edukacinius renginius. Tai – kūrybos uostas, kuriame menas susijungia su verslu ir technologijomis.

Kartu su Open House Vilnius komanda kviečiame pamatyti ir išgirsti kuo kvėpuoja Pakrantė!

Visos naujienos ir staigmenos – netrukus.

Iki susitikimų pavasario Pakrantės kūrybinių industrijų centre!

Pakrantės Facebook event : www.facebook.com/events/385160861953224/


Informacija apie Open House Vilnius :

http://www.openhousevilnius.lt/
https://www.facebook.com/events/191696128267401/

Nuorodos apie mus:

Instagram gyvenimas : www.instagram.com/pakrante.eu/

www.pakrante.eu

Read More

18 Apr Gang and the wool | Gėlių dirbtuvės | Pakrantė

Pirmadienis, Balandžio 30 d. 17:00 – 19:00 

Barselonos gėlynai atvyksta į Valakampių miškus. 

Pakrantėje vyks pirmosios pasaulyje mylimos ir žinomos floristės Manuelos Sosos (kitaip žinomos kaip – @gangthewool) gėlių dirbtuvės Lietuvoje. Kūrybos miškuose gėlės pasakos Ispanijos istorijas kartu su išskirtinėmis renginio viešniomis – fotografe Rūta (LT) ir gėlių dizainere Manuela Sosa (ES). Ispaniškasis ,,Vogue” žurnalas išduoda paslaptį, kad jos dirbtuvės yra gražiausios pasaulyje.  

Susitikimo metu, dalyviai, kartu su gėlių kūrėja Manuela, tyrinės Pakrantės laukų gėlynus, o su fotografe Rūta Kenstavičiūte mokysis įamžinti savo kūrinius. Taip pat, dirbtuvėse bus pasakojama apie gėlių verslą, reklamos galimybes ir visus, dalyviams aktualius, klausimus.  

Renginio metu sužinosime autentiško stiliaus paslapčių ir kiekvienas dalyvis turės galimybę dirbti su Manuela indivudaliai.  

Vieta : Pakrantės kūrybinių industrijų centras (Vaidilutės g. 79, Vilnius) 

Laikas : 04-30 d.  17.00-19.00 val. 

Daugiau informacijos Facebook renginyje : www.facebook.com/events/329601354197614/ 

Arba registracija tiesioginiu kontaktu :  info@gangandthewool.com 

Iki gėlių susitikimo Pakrantėje! <3 

Read More

27 Mar Fatoş Üstek – Curating Beyond Exhibition Making | RUPERT

Rupert kartu su Pakrante kviečia į kuratorės, rašytojos ir naujosios David Roberts Art Foundation (DRAF, Londone) direktorės Fatoş Üstek paskaitą „Kuruojant ne parodas“ (angl. Curating beyond exhibition making). Paskaita anglų kalba vyks kovo 28 d. (trečiadienį) nuo 18 val. Pakrantės galerijoje (Vaidilutės g. 79). Renginys yra 6-osios Rupert Alternatyvios edukacijos programos dalis. Įėjimas į paskaitą atviras ir nemokamas.

Fatoş Üstek kuravimą visų pirma mato kaip svarbią socialinę ir viešąją erdves aktyvinančią praktiką. Ilgą laiką dirbusi kaip nepriklausoma kuratorė ji tiria parodų kūrimo formas bei gilinasi į kuravimo potencialą atsiribodama nuo institucinio konteksto. Šią temą lektorė išskleis paskaitoje kalbėdama apie du savo naujausius projektus, išvystytus Londone: fig-2 (2015) bei Art Night 2017. fig-2 – tai 50 savaičių, Londono Šiuolaikinio meno institute (ICA), vykęs renginys, kurio metu buvo pristatyti 50 įvairių šiuolaikinio meno projektų. Art Night 2017 – kasmet pirmąjį liepos mėnesio šeštadienį Londone, vykstantis meno festivalis, siekiantis pristatyti meno eksperimentus už formalios galerijų bei muziejų aplinkos. Abu projektai skiriasi savo mastais bei meniniais tikslais ir iš skirtingų perspektyvų tiria alternatyvias kuravimo, meno produkcijos bei institucinio įsitraukimo galimybes.

Fatoş Üstek taip pat yra miarttalks, Milanas, 2018, kuratorė, anksčiau buvo vyriausioji žiuri narė Celeste Prize 2017 komisijoje ir Arte Laguna Prize, Venecija skulptūros sekcijos žiuri narė. Kuratorė yra viena iš Women in the Arts AWITA pradininkių; Art Night globėja; Block Universe patarėjų tarybos narė; Tarptautinės meno kritikų asociacijos (AICA) Didžiojoje Britanijoje narė ir Tarptautinio nepriklausomų kuratorių centro, Niujorke, alumnė. Praeityje Fatoş Üstek bendradarbiavo kuruojant dešimtąją Gwangju bienalę, Pietų Korėja, taip pat kuravo penkių veiksmų operą DRAF, 2012, Londone; parodų trilogiją Now Expanded (2007, Kunstfabrik, Berlynas; 2010, TENT, Roterdamas; 2012, DRAF, Londonas) bei kitas parodas Europoje ir Azijoje. 2008-2012 metais kartu su Veronika Hauer aktyviai darbavosi kaip Nowiswere šiuolaikinio meno žurnalo redaktorė ir yra viena iš jo įkūrėjų; dirbo Unexpected Encounters Situations of Contemporary Art and Architecture (2012, Zorlu Centre, Stambulas) turkų ir netrukus anglų kalbomis išleisto leidinio redaktore. 2012 m. Fatoş Üstek išleido knygą Book of Confusions (2012, Rossi&Rossi, Londonas). 2008 metais įgijo magistro laipsnį Londono Goldsmito universitete, Londone, kuriame baigė šiuolaikinės meno teorijos programą. Prieš tai įgijo Matematikos ir filmo bakalauro laipsnius Bogazici universitete, Stambule. Üstek kuruoja, dėsto ir yra publikuojama tarptautiniu mastu.

Fatoş Üstek paskaitą bei Rupert alternatyvios edukacijos programą remia Lietuvos kultūros taryba bei kūrybinių industrijų centras Pakrantė.

Paskaitos proga tarp Rupert ir centro kaip jau įprasta kursuos nemokamas autobusas. Rezervuoti vietą autobuse galite atlikę registraciją:https://goo.gl/forms/ekMru8t5rB5bSngL2
Autobusas išvyks nuo pagrindinio Bernardinų sodo įėjimo (Maironio g.) kovo 28 d. 17:15. Po renginio autobusas pajudės atgal į centrą 20:00. Vietų skaičius ribotas.

Read More

15 Mar Kino pavasario ,,Šviesa” – Pakrantės kūrėjų PetPunk filmas|PAKRANTĖ

Sugrįžo Pavasaris! Kino. Ir užaugino dar vieną Pakrantės bendruomenės narių – PetPunk kurtą vaisių – trumpametražį filmą ,,Šviesa”. Nekantraujam pamatyti ! 
Trumpai apie kūrinį:
Animacinis trumpametražis filmas „ŠVIESA“ yra odė Lietuvai, skirta pagerbti gimtąją kalbą. Lietuvių kalba, jos gramatika ir verbalinė išraiška yra simbolis, kuris filme kovoja už savo išlikimą ir yra blaškomas istorinių peripetijų. Tai poetinis gimtojo žodžio kelias, apimantis laikotarpį nuo 19-to amžiaus pabaigos iki nepriklausomybės atkūrimo. Filme simbolinėmis metaforomis nupasakojamas knygnešių pasiaukojimas, trėmimų į Sibirą banga, kova už nepriklausomybę.
Režisierius – Gediminas Šiaulys
Scenarijaus autoriai – Gediminas Šiaulys
Prodiuseriai – Miglė Pelakauskė
Operatorius – Darius Petrulaitis
Montažas – Jonas Konstantinavičius
Kompozitoriai – Vytautas Leistrumas
Pardavimo agentas – PetPunk
Gamybos kompanija – PetPunk
Dialogai – lietuvių
Subtitrai – No Subtitle
,,Šviesa” Kino Pavasaryje : kinopavasaris.lt/lt/programa/6650-sviesa
Daugiau Pet Punk kūrybų rasite : petpunk.com
Kūrybos pa-va-sa-rio!
Read More

26 Feb Santiago Taccetti & Laurie Kang – 255.155.2612 | RUPERT

Rupert, bendradarbiaudami su Pakrante, kviečia į vasario mėnesio rezidentų, menininkų Laurie Kang ir Santiago Taccetti kūrinių pristatymą vasario 26 dieną, pirmadienį nuo 15 val. Pakrantės galerijoje ir 3 studijoje (Vaidilutės g. 79, Vilnius). Renginys bus atviras iki 20 val.

Vaikščiojimas kaip mąstymo būdas meninėje praktikoje turi senas tradicijas, šio veiksmo atlikimas gali tapti politinės subversijos išraiška (prisimenant Situacionizmo meną) taip pat dendiška, vojeristine (flâneur, flâneuse), meditatyvia, nuobodžia, beprasme ar neproduktyvia (Frédéric Gross, Drew Milne) veikla. Menininkai Laurie Kang ir Santiago Taccetti rezidencijos metu nemažai laiko praleido klajodami po Rupert apylinkes, o jų pristatomi kūriniai – tai pasivaikščiojimų metu gimusių įspūdžių apmąstymų rezultatai. Kartu šie darbai atskleidžia jų kūrybai būdingą dėmesingą, detalėms jautrų žvilgsnį; abiem menininkams stebėjimo veiksmas yra neatsiejamas nuo įkūnyto, betarpiško ir sąmoningo vietos patyrimo, anot Laurie Kang tai „aktyvus veiksmas“, kalbant Santiago Taccetti žodžiais – „daugialypis procesas“ susidedantis iš žiūrėjimo, rinkimo, fiksavimo bei atminties kūrimo. Tiek Kang, tiek Taccetti pristatomi darbai tampa priminimu, jog net ir politinio ir etinio nepasitenkinimo, nusivylimo metu, pasaulį privalome priimti nuostabos kupinu žvilgsniu.

Santiago Taccetti – menininkas kilęs iš Argentinos, šiuo metu gyvenantis Berlyne. Tacceti yra tebevykstančio projekto „Stoneroses“ bendraįkūrėjas. Jo darbai eksponuoti tokiose institucijose kaip „Cabaret Voltaire“, „Manifesta 11“ (Ciuriche), „Centre d’art“ (Santa Monikoje), „CCCB“ (Barselonoje), „Istituto Italo Latinomericano“ (Romoje), „La Panaderia“ (Meksike), „CC San Martin“ (Buenos Airės), „1857“ (Osle) taip pat „Retrospective Gallery“ ir „Baryshnicov“ meno centre, Niujorke.

Laurie Kang – Toronte gyvenanti kanadiečių menininkė, dirbanti fotografijos, skulptūros, instaliacijų bei video srityse. Kang baigė magistro studijas Bardo koledže (Niujorkas), paskutiniu metu atliko rezidencijas: „Interstate Projects“, Brukline, Niujorke; „Tag Team“, Bergene; „The Banff Center“, Albertoje. Paskutinės parodos pristatytos „Topless“, Niujorke;“ The Power Plant Gallery“,“ Cooper Cole“, „8-11“, „The Loon“, „Franz Kaka“, Toronte; „L’inconnue“, Monrealyje; „Carl Louie“, Londone; Vroclavo šiuolaikinio meno muziejuje, Vroclave; „Raster Gallery“, Varšuvoje; „Camera Austria“, Graze; „Tag Team“; Bergene.

Iki Rupert lengvai galima atvykti viešuoju transportu – 15 autobusu, kuris išvyksta iš Tverečiaus stotelės kas valandą ir apsisukęs Turniškėse sustoja Antrojo paplūdimio stotelėje tiesiai priešais Rupert. Apytikslė taksi kaina nuo centro – 5-6 eurai.

Rupert rezidencijų programą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija bei Lietuvos kultūros taryba.

Renginį remia Kanados ambasados biuras Lietuvoje.

Read More

19 Jan Meno rezidencijos 2018 | Pakrantė x Rupert

Rupert rezidencijų programa skirta tarptautiškai ir Lietuvoje dirbantiems praktikams ir mąstytojams: menininkams, kuratoriams, rašytojams, garso menininkams, kultūros vadybininkams, akademikams. Programa suteikia galimybę gyventi ir dirbti Vilniuje vystant individualius projektus ir įtraukia Baltijos regiono šiuolaikinio meno lauką.

Rezidentai taip pat kviečiami prisijungti prie Rupert alternatyvios edukacijos, parodų ir viešosios programų, jų metų rezidentai gali dalyvauti paskaitose, diskusijose ir kūrybinėse dirbtuvėse su pasaulyje žinomais kuratoriais, menininkais, mąstytojais. Šias programas apjungia ir į priekį veda ilgalaikis Rupert tikslas sichronizuoti vietinį ir tarptautinį šiuolaikinio meno laukus, t.y., sudaryti sąlygas plėtoti pokalbius tarp vietos ir tarptautinių menininkų, meno institucijų bei pačių rezidentų, užtikrinant dinamišką ir vaisingą apsikeitimą idėjomis, jų vystymą iki apčiuopiamų meninių rezultatų.

Rupert įsikūręs vaizdingame Valakampių rajone, arti aktyvaus miesto kultūrinio centro, prie pat Neries upės bei mažo paplūdimio, apsupto laukų ir miško. Menininkų rezidencijos įrengtos apdovanojimus pelniusio Lietuvos architekto Audriaus Ambraso Pakrantės kūrybinių industrijų centro pastate, tapusio namais ne vienai žinomai kūrybinių industrijų kompanijai. Kiekvienam rezidentui suteikiama studija su antresole (iš viso užimanti apie 52 kv. metrus), kuria leidžiama naudotis kaip kūrybos ir tyrimų erdve visos rezidencijos metu. Visose studijose yra baldai ir nemokamas bevielis internetas. Pastate taip pat yra skaitykla, susitikimų kambarys ir virtuvė, kuria gali naudotis rezidentai. Taip pat rezidentams leidžiama naudotis Apple kompiuteriais studijose, mobiliais telefonais su SIM kortele ir Rupert dviračiais.
Daugiau nei pusė rezidencijų yra nemokamos dėka dalinės Lietuvos kultūros tarybos paramos rezidencijų ir kitų rėmėjų paramos. Likusios rezidencijos kainuoja 450 EUR per mėnesį. Rupert rezidentams suteikiama studija kūrybai, administracinė pagalba, įrankiai ir rengiami bent du Rupert ir kviestinių kuratorių susitikimai su rezidentu per mėnesį. Rezidentai turi patys pasirūpinti savo kasdieninėmis bei kelionės išlaidomis. Rupert komanda gali suteikti rekomendacinius laiškus būsimiems rezidentams, teikiantiems paraiškas savo rezidencijos projekto finansavimui.

Rupert meno ir edukacijos centras funkcionuoja kaip platforma žinių ir praktikų mainams tarp vietos ir tarptautinio meno kontekstų. Rupert siekia formuoti ir stiprinti ryšius tarp įvairių sričių meno profesionalų ir kitų už meninės veiklos ribų dirbančių organizacijų, institucijų Vilniuje ir už jo ribų. Vienas pagrindinių Rupert tikslų – apjungti du dažnai atsietus meninės veiklos aspektus: sukurti aplinką betarpiškam pokalbiui tarp meno profesionalų, žinių ir idėjų mainams, o tuo pačiu šias naujai įgytas patirtis, idėjas ir bendradarbiavimus paversti konkrečiais meniniais, socialiniais, bendruomeniniais projektais, menine produkcija, parodomis ar kitaip meno bendruomenei ir plačiajai visuomenei pristatomais rezultatais.

REZIDENCIJOS TRUKMĖ

Individualios rezidencijos gali trukti nuo 1 iki 3 mėnesių, ypatingais atvejais, ir ilgesnį laikotarpį. Rezidentų prašoma pasiūlyti jiems tinkamą rezidencijos datą ir trukmę, kuri galėtų būti paskirta atsižvelgiant į studijų užimtumą bei tvarkaraštį. Individualiai rezidencijai paraišką gali teikti ir menininkų kolektyvai (iki 4 žmonių). Rezidencijos vyks 2018 m. liepos 1 d. – gruodžio 31 d.

KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ

Prašome užpildytą paraiškos formą (Residency application form 2018) kartu su CV, portfolio (ne daugiau kaip 5-ų darbų, nuotraukų skaičius neribojamas) ir paraiškos mokesčio mokėjimo išrašą, siųsti el. paštu residencies@rupert.lt iki 2018 m. sausio 31 d., trečiadienio vidurnakčio. Prašome visus dokumentus pildyti anglų kalba ir kiekvieno failo pavadinimo pradžioje įrašyti savo pavardę.

Taikomas 10-ies eurų paraiškos mokestis. Sumokėti galima per PayPal iki sausio 31 d. arba banko pavedimu.

PayPal - The safer, easier way to pay online!

Atrinkti kandidatai bus pakviesti į Skype interviu su atrankos komisija, sudaromą iš kviestinio meno profesionalo ir Rupert komandos narių. Interviu vyks netrukus po paraiškų priėmimo pabaigos.

LTK_Logotipas(6)

 

Daugiau info: http://rupert.lt/lt/open-call-rupert-residency-program-2018-july-december/

 

Read More