11 May Hush-hush island | Auksė Miliukaitė | Pakrantė x Rooster gallery

Pakrantė and The Rooster Gallery is pleased to announce the exhibition ‘Hush-hush Island’ by Aukse Miliukaite. Lithuanian painter of the young generation will present her latest work and artistic research. The exhibition will be held June 1–15 at Pakrantė, The Centre for Creative Industries. Exhibition opening Friday 1 June at 6.30 pm.
The source of artistic inspirations for the painter is culture and its history, and her creative method is based on the appropriation, reproduction and postproduction of images. Her paintings, which the artist describes as narratives reminiscent of the dreams of an individual spoiled by culture, are constructed by combining historical art, contemporary art quotes, elements of pop culture and details of her own autobiography. She replicates, crops and transforms the borrowed elements of paintings, arranges them into new semantic combinations and tells new stories of her own.
In her newest works Miliukaitė develops her personal mythology of painting as an island. Hush-hush Island is an idyllic place created from fragments of various works of art, cinematography, literature and music, and inhabited by well-familiar and anonymous characters. It becomes a kind of shelter for the artist, where she transports herself while painting. This island does not have geographical coordinates, it cannot be defined by physical parameters and manifests itself in various shapes: as an exotic island, an oasis (or merely its mirage), or as a nostalgic resort. Her vision combines the ideas of the island of Utopia described by Thomas More and the ocean that covers the planet in Stanisław Lem’s ‘Solaris’, producing and reproducing images. Like an art tourist hungry for new visual experiences and strangest stories, and never having enough of them, the artist takes herself on a creative field trip to explore the island. She takes the viewers with her and helps them create their own idyll of a hush-hush island. Or leads them astray in this enthralling and colourful labyrinth of images.

AUKSĖ MILIUKAITĖ (b. 1990) studied at the University of the Arts in London and in 2017 graduated from her painting studies (MA) at the Vilnius Academy of Arts. She has held several solo shows and is an active participant of group exhibitions, artistic projects, workshops and plain-air sessions. She was a finalist of Young Painter‘s Prize competition (2016, 2017) and received honourable mention (2017). Her paintings have become part of the collections of Lewben Art Foundation and Mo Museum (Modern Art Centre) in Vilnius.

Curators / Kuratorės: Juste Auguste, Jurgita Juospaityte Bitiniene
Design / Dizainas: Marek Voida
Aukse Miliukaite received the individual grant from Lietuvos kultūros taryba
_________________________________

Pakrantė ir The Rooster Gallery kviečia į Auksės Miliukaitės personalinę parodą „Hush-hush Island“. Joje jaunosios kartos tapytoja pristatys savo naujausius kūrinius ir meninius tyrimus. Paroda vyks birželio 1–15 d. kūrybinių industrijų centre Pakrantė. Parodos atidarymas birželio 1 d., penktadienį, 18.30 val.
Auksės Miliukaitės kūrybinių inspiracijų šaltinis – kultūra ir jos istorija, o kūrybinis metodas grindžiamas vaizdų apropriacija, reprodukcija ir postprodukcija. Jos paveikslai, anot pačios menininkės, kultūros sugadinto žmogaus sapnus primenantys pasakojimai, konstruojami jungiant istorinę dailę, šiuolaikinio meno citatas, populiariosios kultūros elementus ir savo pačios autobiografijos detales. Ji tiražuoja, kadruoja, transformuoja pasiskolintus paveikslų elementus ir iš jų dėlioja naujus reikšminius darinius ir pasakoja savo naujas istorijas.
Naujausiuose kūriniuose Miliukaitė vysto asmenišką tapybos kaip salos mitologiją. Hush-hush Island (liet. „slapta sala“) – idiliška vieta, sukurta iš įvairių dailės, kinematografijos, literatūros, muzikos kūrinių fragmentų ir apgyvendinta gerai pažįstamų bei anoniminių personažų. Ji tampa savotišku menininkės prieglobsčiu, kur ji nusikelia tapydama. Ši sala neturi geografinių koordinačių, ji yra neapibrėžiama fiziniais dydžiais ir reiškiasi įvairiais pavidalais: kaip egzotiška sala, oazė (ar tik jos miražas), kaip nostalgiškas kurortas. Jos vizijoje jungiasi Thomas‘o More‘o aprašytos Utopijos salos ir Stanisławo Lemo „Soliaryje“ planetą dengiančio okeano, čia produkuojančio ir reprodukuojančio vaizdus, idėjos. Tarsi naujų vizualinių potyrių ir keisčiausių istorijų alkstantis ir vis nepasisotinantis meno turistas menininkė leidžiasi į kūrybines salą tyrinėjančias ekspedicijas. Kartu vedasi ir žiūrovą ir padeda susikurti jam savą slaptos salos idilę. Arba paklaidina jį įtraukiančiame, spalvingame atvaizdų labirinte.

AUKSĖ MILIUKAITĖ (g. 1990) studijavo Londono menų universitete, 2017 m. baigė tapybos magistrantūros studijas Vilniaus dailės akademijoje. Surengė personalinių parodų, aktyvi grupinių parodų, meno projektų, dirbtuvių, plenerų dalyvė. 2016 ir 2017 m. tapo konkurso „Jaunojo tapytojo prizas“ finalininke, 2017 m. pelnė ir specialų konkurso komisijos paminėjimą. Tapytojos kūriniai yra įtraukti į „Lewben Art Foundation“ ir Mo Muziejaus rinkinius.