11 May Abri de Swardt & Yan Xing – The Difficulty of Saying I Rupert x Pakrantė

For Lithuanian please scroll down/

Rupert and Pakrantė are pleased to invite all to ‘The Difficulty of Saying I’, a showcase of films by current Rupert residents, artists Abri de Swardt and Yan Xing. Rupert will be screening two selected works by the artists: ‘Ridder Thirst’ (2015-2018) by Abri de Swardt and ‘Across the River and into the Trees’ (2016) by Yan Xing. The showcase will take place from the 10th of May until 14th of May at Rupert (Pakrantė, Vaidilutės str. 79) at selected screening times listed below and by appointment. The showcase is part of the Rupert residency programme, video works will be screened in English or with English subtitles. Total runtime: 39 minutes. Entrance is free and open to public.

SCREENING TIMES:
May 10th hourly from 10am to 5pm
May 11th hourly from 10am to 4pm
May 14th hourly from 10am to 5pm

For screenings by appointment, please contact us: info@rupert.lt or +370 6 8254930

‘The Difficulty of Saying I’ looks at how artists Abri de Swardt and Yan Xing employ narrative, fiction and malleability of the supposedly factual, neutral or natural through their video work to re-tell, or in Abri de Swardt’s words ‘unwrite’, stories that have previously been told and seen in literature and historiography. For Yan Xing, his film documents a performance retelling Boccaccio’s The Decameron & Pasolini’s film adaptation of the story, while Abri de Swardt reworks the German-Namibian photographer Alice Mertens’ ethnographic photo-books from 1960s and 70s. Both artists deploy diverging, distinct techniques that twist and complicate images in order to create fictive spaces truer than fact.

In ‘Ridder Thirst’ the impartial and composed figure of the narrator and his tale of how the Shadow Prince and his Battalion of Shades ‘rolls up’ and ‘buries’ the First River, becomes more and more brutalised as the video progresses. This searing, exhaustive articulation – deemed by De Swardt as a ‘sunstroke of voice’ – is punctuated by motion-tracked collaged inserts, and eventually taken over by a flutist, a brown pied-piper figure looking down on the town and river softly playing ‘Roxanne’ by The Police. Abri de Swardt’s ‘wet’ approach to the complexity of South Africa’s political and sexual history amidst the continued actions of Fallism (the collective term for several social movements, such as #RhodesMustFall#FeesMustFalland #OpenStellenbosch initiated at tertiary institutions in 2015), disrupts the canons of documentary photography and essay film which portray history through ‘straight’ teleological time – always progressing, converging into truth.

Yan Xing’s work, on first glance, lends itself to be looked at as a candid documentation of a heated argument that 7 male Italian students had while unsuccessfully trying to collectively rework Pasolini’s film interpretation of The Decameron. With no markings of post-factum editing apparent, Yan Xing habitually makes himself invisible as the director and narrator. In fact, this is a fiction and carefully set-up performance piece that melts layers upon layers of psychological drama, sexual tension, fluidity of personal identity and political incongruities to be found not only in Boccaccio’s and Pasolini’s The Decameron or Hemingway’s Across The River and Into The Trees but also in the performers’ own stories.

Riverbanks appear in both works as sites for collective activity and meaning-making (or story-telling), with both Yan Xing and Abri de Swardt enlisting art students as characters, displacing the procedures of the studio, and the university at large, elsewhere.

More info: http://rupert.lt/en/abri-de-swardt-yan-xing-the-difficulty-of-saying-i/

This event and Rupert Residencies programme is kindly supported by Lietuvos kultūros taryba and Pakrantė.

/

Rupert ir Pakrantėmaloniai kviečia į rezidentų, menininkų Abri de Swardt ir Yan Xing filmų pristatymą „Nelengva ištarti aš“ (angl. k. The Difficulty of Saying I). Rupert rodys du menininkų darbus: Abri de Swardt „Raitelio troškulys“ (orig. k. „Ridder Thirst“) (2015-2018 m.) ir Yan Xing „Anapus upės, medžių ūksmėje“ (angl. k. „Across the River and into the Trees“). Filmų peržiūros vyks Rupert (Pakrantė, Vaidilutės g. 79), laikais, nurodytais žemiau arba iš anksto susitarus. Filmai bus rodomi angliškai arba su subtitrais anglų kalba. Programos trukmė 39 minutės, įėjimas nemokamas ir atviras.

PERŽIŪRŲ DATOS IR LAIKAI:
Gegužės 10 d. kas valandą nuo 10:00 iki 17:00.
Gegužės 11 d. kas valandą nuo 10:00 iki 16:00.
Gegužės 14 d. kas valandą nuo 10:00 iki 17:00.

Dėl papildomų peržiūrų susitarti iš anksto galite susisiekę su mumis: info@rupert.lt arba +370 6 8254930

Nelengva ištarti aš atkreipia dėmesį į tai, kaip menininkai Abri de Swardt ir Yan Xing savo filmuose naudojasi pasakojimu, prasimanymu ir neva faktiška, neutralia ir natūralia medžiaga siekdami perpasakoti, arba, Abri de Swardt žodžiais, (ne)perrašyti istorijų, kurios anksčiau buvo išsakytos ir pamatytos grožinėje literatūroje, kine ir istoriografijoje. Yan Xing filmas dokumentuoja performansą, nurodantį į Dž. Bokačo Dekameroną ir vėliau sekusią Pasolini režisuotą jo adaptaciją kine. Abri de Swardt perkuria vokietės-namibės fotografės Alice Mertens etnografiškas fotografijų knygas, išleistas septintajame ir aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose. Abu menininkai išsiskiriančiomis technikomis verčia suabejoti užfiksuoto vaizdo paprastumu, kurdami pramanytas erdves, kurios virsta tikresnėmis už faktą.

„Raitelio troškulyje“ nešališka ir santūri pasakotojo figūra, sekanti pasaką apie šešėlių princą ir jo šešėlių batalioną, „suvyniojusį“ ir „paskandinusį“ pirmąją upę, laikui bėgant niršta vis labiau. Pasakotojo svilinančius, sekinančius žodžius, de Swardt teigimu, tarsi „balsu ištartus saulės smūgius“, pabrėžia judesius sekantys koliažai. Visą tai išnyksta su juodaodžio fleitininko švelniai atliekama The Police daina „Roxanne“ nuo aukštikalnės žvelgiant į miestą. Abri De Swardt „drėgnas“ Pietų Afrikos Respublikos politikos ir seksualumo istorijos tyrimas vyko tuo pačiu metu kai #RhodesMustfall (lt. „C. Rhodes turi kristi“, #FeesMustFall (lt. „Studijų įmokos turi kristi“) ir #OpenStellenbosch (lt. Atverkime Stellenbosch universitetą“) socialiniai judėjimai įgavo pagreitį 2015-aisiais. Šis kūrinys ardo dokumentinės fotografijos ir video esės kanonus, pagal kuriuos istorija dažniausiai vaizduojama kaip „tiesus“ teleologinis laikas, visada judantis link progreso ir tiesos.

Iš pirmo žvilgsnio, Yan Xing kūrinys – tiesiog dokumentaciją septynių italų studentų aršaus ginčo dėl nesugebėjimo sėkmingai kartu interpretuoti ir perkurti Pasolinio Dekameroną. Neaptinkant jokių montažo ženklų, Yan Xing paslepia save kaip režisierių ir pasakotoją. Tačiau, tai ką matome yra fikcija ir kruopščiai paruoštas tik vieną kartą įvykęs performansas, kuriuo menininkas tarpusavyje supina psichologinės dramos, seksualinės įtampos, asmeninės tapatybės nestabilumo ir nuorodų į klasikines tragedijas ir komedijas klodus. Tai nuoroda ne tik į Hemingvėjaus Anapus Upės, Medžių Ūksmėje ar Bokačo ir Pasolinio Dekameronus, bet ir į pačių studentų istorijas ir tarpasmenines įtampas, kurias jie atskleidžia menininkui prieš pradedant filmuoti.

Abiejų menininkų darbuose upė tampa prasmės kūrimo ir kolektyvinio veiksmo vieta, o studentai – veikėjai, atitrūkę nuo įprastų studijinės praktikos ir universiteto procedūrų.

Daugiau informacijos: http://rupert.lt/lt/abri-de-swardt-yan-xing-the-difficulty-of-saying-i/

Renginį bei Rupert rezidencijų programą remia Lietuvos kultūros taryba ir kūrybinių industrijų centras Pakrantė.